Tyck till
Talande webbLyssna

Farstaborgs förskola

I april/maj 2019 planeras en tillfällig förskola intill Farstaborgs idrottsplats stå färdig. En förskola med bruttoarea på 949 m2 och med med plats för 100 barn fördelat på fem avdelningar.

Information om förskolan

På grund av de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet har behovet av förskoleplatser ökat. Den planerade förskolan i Charlottendal har försenats vilket gjort att Fastighetsenheten har fått i uppdrag att upphandla och uppföra en temporär förskola vid Farstaborgs idrottsplats. Tekniska nämnden har godkänt investeringen och Utbildningsnämnden har godkänd den preliminära hyran.

Efter en förnyad konkurrensupphandling vann Cramo Adapteo. Deras moduler är idag de mest energieffektiva med låga uppvärmningskostnader och ett lågt miljöavtryck.

Förskolan kommer bli i två plan med 5 avdelningar för totalt cirka 100 barn fördelat på 949 m2 bruttoarea.

Utemiljön kommer att bestå av två gårdar, en hårdgjord yta för cykling, sandlåda, mindre klätterlek med mera, samt en ”skogsgård” med mer utmanande lek för de större barnen.

Förskolan kommer att placeras vid Farstaborgs idrottsplats – geografiskt nära Gustavsberg med goda kommunikationer. Området präglas av höga naturvärden och närhet till ridskola samt fotbollsplan.

Vad händer nu?

Uppdaterad 2018-11-02

Bygglov är beviljat och förberedande markarbeten kommer att påbörjas inom kort. Förskolan beräknas vara inflyttningsklar i april/maj 2019. Däremot kan det återstå en del kompletterande arbeten kring förskolans utemiljö beroende på vintern.

Bilder på modulerna

 

Frågor?

Om du har frågor om Farstaborgs förskola är du välkommen att kontakta fastighetsenheten via telefon 08-570 470 00. Du kan också ställa dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-11-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information