Tyck till
Talande webbLyssna

Aktuell information om små avlopp

Nedan följer aktuell information om handläggningstider för ansökningar om små avloppsanläggningar.

2018-10-17

Längre handläggningstider just nu

Det är många som är i färd med att förbättra sina avloppsanläggningar just nu, vilket vi tycker är fantastiskt. Tyvärr har det i kombination med att snön låg länge i våras inneburit att handläggningstiderna just nu är längre än normalt.

Vi ber om ursäkt för väntetiden och för allt besvär som det innebär för dig. Vi arbetar för att minska handläggningstiderna så att du kan få besked så snart som möjligt!

Handläggningstider
Tiderna vi redovisar nedan är ett genomsnitt. Saknar vi uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende så kan det dröja längre. Handläggaren informerar dig om det är någon uppgift vi saknar för att kunna pröva ditt ärende. Aktuell handläggningstid uppdateras månadsvis.‌

Komplett ärende

Normal handläggningstid

Genomsnittlig handläggningstid just nu

Från att en ansökan om enskild avloppsanläggning är komplett till dess att tillstånd har skrivits.

10 veckor

12 veckor

 

Kommentar: Om ansökan är komplett så kan ärendet hanteras snabbare när handläggning påbörjas. Det som bl.a. tar tid i handläggningen är tid mellan fördelning av ärendet till dess att platsbesök kan ske och remiss till berörda grannar. Inkommer uppgifter från grannar som är av betydelse för prövningen av ärendet ska även dessa kommuniceras med fastighetsägaren, det kan också vara så att ansökan behöver ändras efter platsbesöket om placeringen eller vald teknik inte bedöms vara lämplig.

Registrerat ärende

Normal tid

Genomsnittlig tid just nu

Från att en ansökan om enskild avloppsanläggning har registrerats fram till dess att tillstånd har skrivits.

22 veckor

30 veckor

 

Kommentar: Vi får in många ansökningar som inte är kompletta. Om det saknas uppgifter i ansökan behöver vi begära kompletterande uppgifter från dig och vänta på att de kommer in innan vi kan planera för nästa steg i processen. För information om vilka uppgifter som ska vara med i ansökan se längre ner på sidan ”Vilka uppgifter ska finnas med i min ansökan?”.

2018-09-18

Handläggningstiden från det att en ansökan om enskilt avlopp är komplett uppgår till 16 veckor samt 34 veckor från det att ärendet har registrerats. Vi ber om ursäkt för väntetiden och för allt besvär som det innebär för dig. Vi arbetar för att minska handläggningstiderna så att du kan få besked så snart som möjligt!

2018-06-07

Eftersom det har varit en lång vinter har handläggningen av ansökningar försenats då platsbesök inte varit möjligt att göra förrän det blivit barmark. Vi arbetar så snabbt vi kan med att pröva de ansökningar som kommit in och vi prioriterar att hantera de ansökningar som kom in under vinterhalvåret först. Detta kan innebära att handläggningstiderna blir förlängda.

2018-03-01

Observera att de stora mängder snö som fallit kan innebära förlängda handläggningstider då det inte är möjligt att bedöma en avloppsanläggnings placering förrän det är bar mark.

Senast publicerad: 2018-10-25