Talande webbLyssna

Gustavsgården

Äldre och personal med Xbox

Gustavsgården är ett kommunalt särskilt boende för äldre som ligger i trevliga omgivningar centralt i Gustavsberg. Hos oss sätter vi dig och dina behov i centrum.

Så jobbar vi

På Gustavsgården arbetar ca 100 personer. Vi sätter dig och dina behov i centrum. Vi arbetar enligt vår värdegrund: Närvaro – Vi ser och lyssnar på människor vi möter!

På Gustavsgården omges du av ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska och undersköterska som är tillgänglig dygnet runt. I teamet ingår även under veckodagarna arbetsterapeut och sjukgymnast. Sedan flera år tillbaka är en och samma läkare knuten till verksamheten.

Personal har ett modernt arbetssätt genom kontinuerlig kompetensutveckling och arbetar med en personcentrerad omvårdnad. Det vill säga att din omvårdnad anpassas efter dig, dina vanor och behov. Du som boende är delaktig i denna process.

När du flyttar in

Vardagsrehabilitering och aktiviteter

Lägenheter och övriga lokaler

Restaurang och kiosk 

Senast publicerad: 2018-05-24

Kontakt

Gustavsgården
Trallbanevägen 3-5
134 43 Gustavsberg
Telefon: 08-570 131 00

Enhetschef
Jenny Signer
08-570 470 41, 070-168 04 26
jenny.signer@varmdo.se

Samordnare
Susanne Waerner
08-570 131 36
susanne.waerner@varmdo.se


Mer kontaktinformation