Talande webbLyssna

Kommunal hyresgaranti

Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden och kan bidra till att du som sökande får ett hyreskontakt.

​I Värmdö kommun har du möjlighet att ansöka om kommunal hyresgaranti, ett borgensåtagande från kommunen. Syftet med den är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende, men som ändå har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden.

Du måste ha fått ett erbjudande om lägenhet

Hyresgarantin innebär inte att kommunen ordnar fram en lägenhet åt dig. Du måste själv ha blivit erbjuden en lägenhet av en hyresvärd, som kräver att du har en borgensman.

Hyresgarantin är en enkel borgen som gäller under två år och för sammanlagt sex hyror. Det innebär inte att du kan underlåta att betala hyra. Om kommunen blir tvungen att betala kvarstår en skuld för hyresgästen till kommunen.

Du ska ha löpande inkomst

Den stora fördelen med kommunal hyresgaranti är att du kan få en hyresrätt med besittningsskydd, trots att du inte har fast anställning, men löpande inkomst på annat sätt, till exempel projektanställning, vikariat och föräldrapenning.

I ansökan ska en skriftlig förklaring från hyresvärden bifogas om att den sökande inte kan få hyra bostaden om inte en hyresgaranti ges.

Information till dig som är hyresvärd

Många gånger kan bostadssökande personer klara av hyresbetalningar utan problem men ändå inte uppfylla krav för besittningsskydd av en lägenhet. Det kan röra sig om löpande inkomst på annat sätt, till exempel projektanställning, vikariat och föräldrapenning. Med hjälp av en kommunal hyresgaranti kan du som hyresvärd få en extra säkerhet och möjlighet att erbjuda lägenheter till en större kundkrets.

Ansökan

En kommunal hyresgaranti är ett stöd för hyresgästen. Om det finns en potentiell hyresgäst där hyresvärden ser ett behov av en hyresgaranti bör hyresvärden meddela den potentiella hyresgästen detta och den personen får i sin tur ansöka om hyresgarantin hos kommunen.

Senast publicerad: 2014-03-06

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation