Tyck till
Talande webbLyssna

Om kommunens arbete med trygghet och säkerhet

Värmdös kommun arbetar med krisberedskap och strategiskt säkerhet på såväl kommunövergripande nivå som ute i verksamheterna.

Samordning av arbetet sker genom kommunens säkerhetschef. Arbetet med kris och säkerhet syftar till att skapa ett robust och säkert samhälle för de som bor, verkar och vistas i kommunen.

Brottsförebyggande arbete

Kommunens strategiska brottsförebyggande arbete är en viktig del av arbetet för en trygg och säker kommun. Värmdö kommun arbetar brottsförebyggande genom att:

  • Genomföra åtgärder som försvårar eller hindrar att brott begås
  • Genomföra åtgärder som ökar chansen att upptäcka brott
  • Arbeta bland ungdomar för att minska deras benägenhet att begå brott

För att genomföra åtgärder och satsningar som ger resultat krävs samverkan mellan olika samhällsaktörer. Ansvariga myndigheter, idéburna organisationer, företag och enskilda kommuninvånare har alla en viktig del i arbetet.

Trygghetsrådet – forum för samverkan och ökad kunskap

Våren 2015 beslutade kommunfullmäktige att Trygghetsrådet i Värmdö skulle bildas. Rådet har till uppgift att samordna de krafter som arbetar för en ökad trygghet för kommunens medborgare och sprida kunskap om hur trygghetsarbete kan bedrivas. Rådet består av ansvariga tjänstemän från kommunen, polisen och räddningstjänsten samt representanter från ett antal föreningar och företag.

Trygghetsrådet sammanträderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationssäkerhet

Läs mer om kommunens arbete med informationssäkerhet (pdf)

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som använder våld för att uppnå sina mål.

De inriktningar av våldsbejakande extremism som idag finns i Sverige är den högerextrema vit makt-miljön, den västerextrema autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

En nationell stödtelefon

Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?

Nu kan du ringa 020- 100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. Du får också stöd om du bara vill prata om din oro. Även kommunen och organisationer är välkomna att höra av sig. Stödtelefonen bemannas vardagar mellan 09:00 – 15:00. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. I dagsläget erbjuds rådgivning på svenska, arabiska, kurdiska och engelska.

I det akuta läget

I ett akut läge, kontakta Säkerhetspolisen på 010 - 568 70 00.

Samverkan med polisen

Läs mer om kommunens samarbete med polisen

Polarna Värmdö

Läs mer on Polarna Värmdö

Senast publicerad: 2018-05-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation