Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Porslinskvarteren

Porslinskvarteren (före detta Fabriksstaden) i Gustavsberg håller just nu på att förvandlas till en öppen och levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service.

Fabrikens historia ska fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare. Omvandlingen ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum.

 

Status i planarbetet för Porslinskvarteren (f.d. Fabriksstaden

Detaljplanen vann laga kraft 2013-07-25 och har nu gått in i ett genomförandeskede. Kommunen ansvarar för att ställa i ordning de allmänna anläggningarna, det vill säga gator, vatten/avlopp och parker.

Förslaget i korthet

I området uppförs cirka 1 700 bostäder, främst i flerbostadshus men även i radhus. En ny förskola för cirka 100 barn byggs i områdets södra del. Ett parkstråk skapas som binder samman området med Gustavsbergs centrum. Vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader, exempelvis sanitetsporslinsfabriken, kommer att få en ny användning och bli en del av den nya bebyggelsen. I fabriksområdet byggs tydliga kvarter och tätare struktur än vad som tidigare varit fallet i Gustavsberg.

Nya hyresrätter

Värmdö kommun planlägger för cirka 500 hyresrätter i attraktiva Gustavsberg, där efterfrågan att bo är stor. De första 300 bostäderna började byggas i Porslinskvarteren i början av 2015 av Stena Fastigheter. Totalt kommer det att bli fem kvarter i Porslinskvarteren; två kvarter byggda av Stena Fastigheter, två kvarter av Riksbyggen och ett kvarter byggt av SKB. Hyresrätter byggs även i Vattentornsberget och Gustavsbergs centrum. Information om de olika delområdena hittar du här nedan. Här nedan kan du ställa dig i kö för bostad.

Stena

Stena hyr ut sina bostäder via Bostadsförmedlingen, bostad.stockholm.selänk till annan webbplats, registrera dig i Bostadsförmedlingens kö för att få en av Stenas hyresrätter.

Riksbyggen

Anmälan till Riksbyggens hyresrätter i Porslinskvarteren görs via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB på länken bostad.stockholm.se/nyproduktionlänk till annan webbplats. För att anmäla sig krävs att man är registrerad i Bostadsförmedlingen i Stockholms bostadskö.

SKB

Bli medlem hos SKB för att få en av deras hyresrätter, ansökan om medlemskap görs på SKB:s hemsida: www.skb.org/login/bli-medlem/länk till annan webbplats . Du kan söka lägenhet hos SKB via deras hemsida eller över telefon, se mer info här skb.org/sok-ledigt/att-soka-lagenhet/länk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Anna Sterud via kommunens kontaktcenter telefon
08-570 470 00 eller mejla anna.sterud@varmdo.se.

Nyheter