Talande webbLyssna

Grundskola

Här samlas information och material som du som anordnare av grundskola i Värmdö kommun kan vara i behov av.

Ersättningar

Kostnadsfri simskola och ersättning för personalkostnader och transporter hösten 2018

Värmdö kommun rekvirerar statsbidrag för simundervisning i förskoleklass. Dessa medel hanteras centralt i kommunen. För de skolor som vill nyttja den avgiftsfria simskoleundervisningen för barn i förskoleklass gäller följande:

Simundervisningen

  1. 7 lektioner per elev, förlagda under en halv termin var beställs från Gustavsbergsbadet (stina.carlsson@varmdo.se). Kostnaden för undervisningen debiteras kommunen. Skolan får inga kostnader för undervisningen.
  2. Skolan anordnar själv simundervisning med annan leverantör eller på annan plats. Skolan ansöker då om ersättning hos kommunen. Vid ansökan ska skolans kostnader redovisas. Maximal ersättning som kan betalas ut är 70 kr/barn/lektion 7 ggr.

Ersättning för transporter och skolpersonalkostnader
Skolan kan ansöka om ersättning för kostnader för medföljande skolpersonal samt för transporter till simundervisningen. Vid ansökan ska skolans kostnader redovisas.


En fördelning av medel kommer att göras och skolan kan inte räkna med att full kostnadsersättning utgår. Fördelningen kommer att utgå från de medel som kommunen tilldelats och i fördelningen kommer hänsyn tas till vilka möjligheter skolan har att nyttja allmänna färdmedel.

Ansökningsblanketten för ersättning för simundervisningen hittar du under dokument till höger.

Skolpeng

Din skola får skolpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. 

Se aktuella belopp för 2019.

Det är viktigt att avdelningen för styrning och kvalitet får korrekta uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Är din enhet med i Värmdö kommuns automatiska system för utbetalning av ersättning för elever i grundskolan?

Fr o m februari hittar du underlaget för ersättning här:
Lifecare – Visa ersättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att logga in krävs e-legitimation såsom bank-id eller Mobilt bank-id.

Socioekonomisk tilldelning

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av grundskolor. Modellen för resursfördelningen syftar till att jämna ut skillnader utifrån elevgruppers socioekonomiska sammansättning.

Tilläggsbelopp

Fristående och kommunala skolor kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskild elev samt elevens behov och förutsättningar att klara skolgången.

Se informationsbrev under "Mer information".

Ansök om tilläggsbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nivåer/år/månad


Nivå

kronor/helår

kronor/månad

1 (halvt belopp)

100 158

8 347

2 (helt belopp)

200 316

16 693

3

303 000

25 250

4 Tilläggsbelopp som övergår nivå 3 kan gälla elev med så omfattande stödbehov att det krävs en ombyggnad av lokaler m.m.

Starta fristående grundskola

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem krävs tillstånd från Skolinspektionen samt att anmälan gjorts till Bygg- och miljökontoret. Skolinspektionen behandlar ansökan om tillstånd utifrån skollagen med tillhörande förordningar och läroplaner.

Läs mer om att starta fristående grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast publicerad: 2019-01-31